OFERTY PRACY
Więcej

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

w okresie, w którym nie jest prowadzony proces rekrutacyjny na wolne stanowisko, wszelkie dokumenty aplikacyjne, składane drogą elektroniczną są trwale niszczone oraz, że dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane. Dokumemty w formie papierowej, przesłane pocztą będą niszczone niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Aktualne oferty pracy

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji...