Zajęcia pozalekcyjne
Więcej

 

rodzaj zajęć prowadzący klasa
Zajęcia rozwijające zainteresowania - j. polski Anna Mastalerz

7 SP

8 SP

Zajęcia rozwijające zainteresowania - matematyka Małgorzata Junikowska
7-8 SP
Robotyka Bartosz Pfeiffer ----