Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Wymiar etatu  1 etat
Forma zatrudnienia  vacat
Data rozpoczęcia
pracy
 1 września 2021r.
Termin składania
ofert
 16 lipca 2021r.
Miejsce składania
ofert
 Siedziba szkoły lub pocztą elektroniczną