Szanowni Rodzice,

w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej informuje, że od dnia 22 marca 2021r. zasady funkcjonowania szkoły są następujące:

1. Wychowankowie oddziału przedszkolnego korzystają z opieki i wychowania na dotychczasowych zasadach, tj. w formie stacjonarnej.

2. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej korzystają z edukacji w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej korzystają z edukacji w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej mają możliwosć korzystania z konsultacji z j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego na terenie szkoły - na dotychczasowych zasadach.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MEiN.