Szanowni Ósmoklasiści,

informujemy, że od dnia 9 lipca 2021r. można odbierać zaświadczenia potwierdzające uzyskany wynik podczas egzaminu ósmoklasisty.