zajecia_wspomagajace_dla_uczniow

Szanowni Rodzice,

 

W naszej szkole realizowane bedą zajęcia wspomagające uczniów. Termin realizacji zajęć:

06 września - 22 grudnia 2021r.

W szkole planowane jest zorganizowanie zajęć z następujących przedmitów:

1. Język polski

2. Matematyka

3. Język angielski

Łączna liczba godzin, które są przeznaczone na realizację zajęć wynosi 75.

Celem prowadzonych jest utrwalenie wiadomości i umiejętności ze wskazanych przedmiotów.

Uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć, po wcześniejszym wypełnieniu przez rodzica deklaracji - deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy składać u wychowawcy bądź w sekretariacie szkoły w terminie do 3 września 2021r.