den

14 października 2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej.

Akademię swoją obecnością uświetnili: Wójt Gminy Elbląg - Pan Zygmunt Tucholski, Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg - Pani Barbara Bruzdewicz, Kierownik Referatu ds. Oświaty Urzędu Gminy Elbląg – Pani Anna Wójtowicz oraz dyrektorzy i nagrodzeni przez Wójta Gminy Elbląg nauczyciele wszystkich gminnych szkół podstawowych.

W czasie uroczystości za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz trud pracy włożony w kreowanie pozytywnych przemian na rzecz uczniów, szkoły i lokalnego środowiska wyróżnieni pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni  mieli przyjemność odebrać z rąk Wójta oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie nagrody.

O oprawę artystyczną zadbali uczniowie klasy II i klas VII-VIII szkoły podstawowej w Nowakowie.

Nagrodzonym pracownikom oświaty serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.