Szanowni Rodzice,

w związku z kolejnym pozytywnym wynikiem testu u jednego z naszych nauczycieli w kierunku SarSCoV-2 dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie informuje, że w terminie od 16 listopada 2021r. do 19 listopada 2021r. uczniowie ze wskazanych poniżej klas będą korzystali z nauczania w formie zdalnej.

Klasy, pobierające naukę w formie zdalnej:

klasa 5 szkoły podstawowej

klasa 6 szkoły podstawowej

klasa 7 szkoły podstawowej

klasa 8 szkoły podstawowej

Klasa 4 szkoły podstawowej wraca od 16 listopada 2021r. do nauki w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że jeśli istnieje konieczność wypożyczenia sprzetu komputerowego, to taka możliwość istnieje, po wcześniejszym zgłoszeniu się do sekretariatu szkoły lub wicedyrektora (za pomocą dziennika elektronicznego).