Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach [FILM] : Radio  Olsztyn

 

 

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR OBU TOTALITARYZMÓW NA WARMII I MAZURACH

 

Za sprawą uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego dzisiejszy dzień (18 stycznia 2022r.) poświęcony jest pamięci wszystkich ofiar totalitaryzmów, które zginęły na terenach Warmii i Mazur.

Totatlitaryzm to szczególny rodzaj sprawowania władzy autorytarnej. Nacechowany jest silną ingerencją władz panstwowych w życie codzienne obywateli i połączony z wysoką ambicją rozszerzenia władzy poza granice terytorialne państwa - mówiąc inaczej - jedno państwo pragnie objąć swoją władzą wszystkie inne państwa na świecie.

Polska w XXw. padła ofiarą dwóch totalitaryzmów. Z jednej strony nękani byliśmy przez nazistowską Trzecią Rzeszę, a z drugiej - przez komunizm. Tereny Warmii i Mazur nie pozostały bezpieczne od negatywnego wpływu tych dwóch totalitaryzmów. W niedalekiej okolicy, w miejscowości Sztutowo po dzień dzisiejszy można zobaczyć dawny nazistowski obóz koncentracyjny. Na terenie naszego województwa pozostało bardzo dużo miejsc pamięci ofiar nazistów i komunistów, w postaci tabliczek czy pomników. Niejedna rodzina może wspomnieć o swoich przodkach, którzy bezpośrednio doświadczyli okrucieństwa tych strasznych reżimów.

W tym dniu postarajmy się wspomnieć tych wszystkich, którzy są nam znani z imienia i nazwiska, ale również tych, którzy są nam całkowicie nieznani, a doświadczyli okrucieństwa.