swiatowy dzien bez tytoniu

 

31 maja 2022 – Światowy Dzień Bez Tytoniu

Światowy Dzień Bez Tytoniu został ustanowiony przez państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia w 1987 roku, aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniu oraz powodowane przez nią choroby i zgony.

Każdego roku, 31 maja obchodzimy ten dzień z innym tematem przewodnim obejmującym szeroki zakres środków w ramach Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu.

Tytoń zagrożeniem dla naszego środowiska” to hasło tegorocznych obchodów, które ma podnieść świadomość społeczną na temat wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady. Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i rośnie, zwiększając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatny ekosystem naszej planety.

Czy wiesz, że?

  • Na całym świecie każdego roku około 3,5 miliona hektarów ziemi jest niszczonych pod uprawę tytoniu. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie i degradacji gleby.
  • Do produkcji jednego papierosa zużywa się 3,7 l wody.
  • Produkcja tytoniu wyczerpuje planetę z zasobów wody, paliw kopalnych i metali.
  • Globalizacja łańcucha dostaw i sprzedaży wyrobów tytoniowych oznacza, że ​​przemysł tytoniowy w dużym stopniu opiera się na zasobożernych środkach transportu.
  • Każdego roku na całym świecie 4,5 biliona niedopałków papierosów zanieczyszcza środowisko, generując ponad 766,5 miliona kilogramów toksycznych odpadów i uwalniając tysiące chemikaliów do powietrza, wody i gleby.
  • Statystyczny palacz podczas swojego życia wytwarza 5 ton CO2.

Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikiem i odpadami z e-papierosów. Nie dajmy się nabrać na próby przemysłu tytoniowego odwrócenia naszej uwagi od wyrządzanych przez niego szkód środowiskowych poprzez darowizny na rzecz ochrony środowiska i raporty o „standardach” środowiskowych, które często sami ustalają. Przemysł tytoniowy zarabia niszcząc środowisko i powinien być pociągnięty za to do odpowiedzialności. Ponad to rządy i decydenci powinni wspierać hodowców tytoniu w przejściu na alternatywne, bardziej zrównoważone źródła utrzymania w celu zmniejszenia wpływu uprawy, suszenia i produkcji tytoniu na środowisko, przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu środków kontroli tytoniu.

Każdy wypalony papieros lub zużyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasza egzystencja. Rezygnując z papierosów chronimy środowisko i siebie. Rzuć palenie dla swojego zdrowia i zdrowia naszej planety.

Więcej o Światowym Dniu Bez Tytoniu:

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022