Informujemy, że GOPS Elbląg realizować będzie od września posiłki szkolne dla uczniów oraz posiłki dla przedszkolaków wyłącznie po wydaniu stosownej decyzji. Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i ustaleniu m.in. dochodu na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Prosimy zatem o składanie wniosków w tym zakresie odpowiednio wcześniej!!!

Przypominamy, że kryterium dochodowe do tego typu wsparcia wynosi aktualnie 900,00 zł.na osobe w rodzinie. Dochód powyżej tej kwoty pozbawia prawa do takiej pomocy.