Szanowni Rodzice,

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest program "Stop HPV" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2022.

Obszar realizacji projektu obejmuje województwo warmińsko- mazurskie ,w tym powiaty : braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasto Elbląg.

Główne założenia projektu to bezpłatne spotkania edukacyjne oraz bezpłatne szczepienia profilaktyczne przeciw HPV odgrywające kluczową rolę w zmniejszeniu zagrożenia zachorowalnością na HPV .

Szczepienia profilaktyczne skierowane są do grupy 160 dziewczynek w wieku 11-13 lat z województwa warmińsko - mazurskiego ,korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, do rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkających poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkających poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w linku