Uczniowie PSP w Nowakowie wzięli udział w 29-tej Akcji Sprzątania Świata.

Kolejny raz wyruszyliśmy, by posprzątać Polskę.

Dzieci z naszej szkoły, wyposażone w foliowe rękawiczki i worki, sprzątały nie tylko teren wokół szkoły, ale i pobliską okolicę.