Ogólnopolska Akcja Głośnego Czytania 2022 w bibliotece  naszej szkoły.

W tegorocznej edycji akcji głośnego czytania  wzięły udział wszystkie klasy naszej szkoły oraz dzieci z zerówki. Dzieciom i młodzieży, czytali nauczyciele , pani logopeda, pani z sekretariatu, pracownicy obsługi szkoły, rodzice, uczniowie Samorządu Uczniowskiego.  Do akcji dołączył również specjalny , ale wszystkim bardzo dobrze znany gość – radna Gminy Elbląg - Pani Walentyna Świniarska.Celem akcji  było zainteresowanie dzieci i młodzieży lekturą, pokazanie im piękna słowa mówionego i uroku wspólnego głośnego czytania. Poza tym akcja miała na celu  propagowanie czytelnictwa a szczególnie głośnego czytania jako jednej z metod zachęcających do spotkań z lekturą.

Wszystkie pozycje książkowe, których fragmenty były prezentowane podczas akcji głośnego czytania, dostępne są w naszej bibliotece. Zachęcam dzieci i młodzież do korzystania z zasobów szkolnej biblioteki.

Małgorzata Graj