W piątek, 21 października 2022 roku odbyła się bardzo ważna uroczystość  – Pasowanie na Ucznia. W uroczystości wzięli udział : pani dyrektor Grażyna Gałązka, rodzice i dziadkowie uczniów oraz delegacje poszczególnych klas.

Pierwszaki wzorowo zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Publiczność nagrodziła ich  gromkimi brawami. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów  Publicznej szkoły Podstawowej w Nowakowie.

W imieniu pierwszoklasistów bardzo dziękuję za piękne życzenia oraz prezenty. A oto fotorelacja z uroczystości.