W tym roku obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zbiegły się z odsłonięciem nowej tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci więźniom KL Stutthof.

Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku, gdzie w obecności zaproszonych gości oraz delegacji uczniów przecięto wstęgę i tablicę pamiątkową odsłonięto.

Na uroczystej Akademii, w dniu 14 listopada, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie miała w związku z tym zaszczyt gościć, oprócz delegacji Urzędu Gminy: zastępcy Wójta Gminy Elbląg – pana Romana Pawłowskiego, Sekretarz Gminy Elbląg – pani Elżbiety Nizik, Kierownik Referatu Oświaty - pani Anny Wójtowicz oraz Sołtysa wsi Cieplice, na terenie której odsłonięta została pamiątkowa tablica – pana Tadeusza Sułka, przedstawicieli Działu Naukowego Muzeum Stutthof dr. Marcina Owsińskiego, dr. Tomasza Glinieckiego oraz Specjalistę do Spraw Zbiorów – panią Bogumiłę Towlakowską. Wzbogacili oni szkolną Akademię prezentacją zbiorów Muzeum oraz historią osób zesłanych do obozu koncentracyjnego, którzy stacjonowali na terenie Kępin Wielkich i w ramach przymusowych robót budowali wały przeciwpowodziowe.

W podniosłej, liryczno-śpiewanej atmosferze uczciliśmy pamięć poległych więźniów KL Stutthof oraz pamięć tych, którzy przez 123 lata oddawali swoje życie walcząc o niepodległość naszej Ojczyzny.

Mottem były słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: Ten, kto nie szanuje i nie ceni przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.