Postępowanie rekrutacyjne
Więcej

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Więcej
Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

ZAPRASZAMY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Więcej
  • 1

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 roku rozpoczynamy proces rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej.

 

Dlaczego warto zapisać Dziecko do naszej szkoły?

- baza lokalowa i dydaktyczna szkoły jest bardzo bogata:

sale wyposażżone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (w każdej sali jest projektor multimedialny wraz z tablicą, szkoła dysponuje tabletami oraz notebookami dla uczniów, zestawy klocków lego do zajęć z robotyki i wiele innych)

na terenie szkoły dostępna jest pełnowymiarowa hala sportowa oraz kompleks boisk Orlik

szkoła dysponuje placem manewrowym, dzięki któremu przygotowuje uczniów do uzyskania karty rowerowej

- w przypadku zainteresowania ze strony uczniów i rodziców organizujemy dla dzieci nieodpłatne dodatkowe zajęcia (sportowe, robotyka)

- dla uczniów, którzy tego potrzebują organizowane są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowe informacje o ofercie można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W przypadku chęci zapisania Dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, należy wypełnić i przekazać do skeretariatu szkoły następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej - dotyczy dzieci z obwodu szkoły.

Lub

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.

W przypadku kandydatów spoza terenu naszego obwodu, dodatkowo do wniosku z poz. 2 należy dołączyć:

- oświadczenie o korzystaniu dziecka z wychowania przedszkolnego w placówce prowadzonej przez Gminę Elbląg, jeżeli dotyczy

- oświadczenie, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za ubiegły rok wskazany został adres zamieszkania na terenie Gminy Elbląg, jeżeli dotyczy

3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - składane po zakończonym procesie rekrutacyjnym i otrzymaniu informacji o przyjęciu kandydata.

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 roku rozpoczynamy proces rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole.

W szkole funkcjonują dwa oddziały oddziały przedszkolne:

1. Oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich

2. Oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 letnich - w oddziale tym realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich.

 

Dlaczego warto zapisać Dziecko do naszego przedszkola?

- baza lokalowa i dydaktyczna szkoły jest bardzo bogata:

posiadamy nowoczesne łazienki dla dzieci, dostosowane do ich wzrostu

sale wyposazone są w nowoczesne zabawki

w sali dostepne jest nowoczesne urządzenie (Magiczny Dywan), które uatrakcyjnia naukę i zabawę dzieci

sale wyposażone są w tablicę multimedialną oraz projektor, które unowocześniają proces dydaktyczny i wychowawczy

na terenie szkoły zlokalizowany jest nowoczesny i bezpieczny plac zabaw

- dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane już od 6.30, a opieka dla dzieci prowadzona jest do godziny 16.00

- zapewniamy realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

- w przypadku zainteresowania ze strony dzieci i rodziców organizujemy dla dzieci nieodpłatne dodatkowe zajęcia (sportowe, robotyka).

Szczegółowe informacje o ofercie można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W przypadku chęci zapisania Dziecka do oddziału przedszkolnego, należy wypełnić i przekazać do skeretariatu szkoły następujące dokumenty:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - dotyczy dzieci, które już korzystają z wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym.

W przypadku chęci korzystania z opieki w oddziale przedszkolnym powyżej 5h dziennie - należy dołączyć oświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przeddszkolnego lub wniosek o przyjęcie, w przypadku postępowania uzupełniającego - dotyczy dzieci, które nie korzystają z wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym.

W przypadku kandydatów spoza terenu naszego obwodu, dodatkowo do wniosku z poz. 2 należy dołączyć:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, jeżeli dotyczy

- kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli dotyczy

- kopię orzeczenia o niepełnosprawności rodzica kandydata, jezeli dotyczy

- kopię orzeczenia o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, jezeli dotyczy

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, jezeli dotyczy

- kopię decyzji o objęciu dziecka pieczą zastepczą, jeżeli dotyczy

W przypadku chęci korzystania z opieki w oddziale przedszkolnym powyżej 5h dziennie - należy dołączyć oświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie.

3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - składane po zakończonym procesie rekrutacyjnym i otrzymaniu informacji o przyjęciu kandydata.