Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2021 roku rozpoczynamy proces rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej.

 

Dlaczego warto zapisać Dziecko do naszej szkoły?

- baza lokalowa i dydaktyczna szkoły jest bardzo bogata:

sale wyposażżone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (w każdej sali jest projektor multimedialny wraz z tablicą, szkoła dysponuje tabletami oraz notebookami dla uczniów, zestawy klocków lego do zajęć z robotyki i wiele innych)

na terenie szkoły dostępna jest pełnowymiarowa hala sportowa oraz kompleks boisk Orlik

szkoła dysponuje placem manewrowym, dzięki któremu przygotowuje uczniów do uzyskania karty rowerowej

- w przypadku zainteresowania ze strony uczniów i rodziców organizujemy dla dzieci nieodpłatne dodatkowe zajęcia (sportowe, robotyka)

- dla uczniów, którzy tego potrzebują organizowane są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowe informacje o ofercie można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W przypadku chęci zapisania Dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, należy wypełnić i przekazać do skeretariatu szkoły następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej - dotyczy dzieci z obwodu szkoły.

Lub

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.

W przypadku kandydatów spoza terenu naszego obwodu, dodatkowo do wniosku z poz. 2 należy dołączyć:

- oświadczenie o korzystaniu dziecka z wychowania przedszkolnego w placówce prowadzonej przez Gminę Elbląg, jeżeli dotyczy

- oświadczenie, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za ubiegły rok wskazany został adres zamieszkania na terenie Gminy Elbląg, jeżeli dotyczy

3. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka - składane po zakończonym procesie rekrutacyjnym i otrzymaniu informacji o przyjęciu kandydata.