Szanowni Rodzice,

w związku z wprowadzonym na terenie naszego kraju stanu epidemii, Dyrektor Oublicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie informuje, że zasady funkcjonowania szkoły od dnia 26 kwietnia 2021r. są nastepujące:

1. Oddziały przedszkolne działają w trybie nauki stacjonarnej.

2. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej korzystać będą z nauczania w formie hybrydowej, według następjącego porządku:

  • w terminie 26 kwietnia 2021r. - 2 maja 2021r. - klasa 3 szkoły podstawowej uczestniczyć będzie w zajęciach stacjonarnie (w szkole) - w poniedziałek zostaną przekazane uczniom bilety miesięczne na ten okres; klasy 1 i 2 szkoły podstawowej będą uczestniczyć w zajęciach w formie zdalnej

3. Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej uczestniczyć będą w zajęciach w formie zdalnej

Powyższe zasady zostały prowadzone do dnia 2 maja 2021r., zgodnie z terminem podanym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej informacji uzyskać można na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.