Szanowni Rodzice i Uczniowie,

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie pragnie poinformować o terminach i zasadach obowiązujących podczas rozpoczecia roku szkolnego 2021/2022.

Data: 1 września 2021r.

1. Przyjazd do szkoły na godz. 8.00. Wszystkich obowiązują maseczki ochronne!

2. Przy wejściu do szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk.

3. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie z klas 1-8, bez rodziców.

4. Dzieci z oddziału przedszkolnego 3-4 latki i 5-6 latki wchodzą pod opieką rodziców od strony szatni. Rodziców obowiązują maseczki ochronne. Z dzieckiem wchodzi tylko 1 rodzic!

5. Po wejściu do szkoły dzieci udają się bezpośrednio do wyznaczonych gabinetów - nie gromadzimy się na korytarzach!

6. Spotkanie w klasach z wychowawcami 8.00 do 13.00 do odwozu (chyba, że rodzic zabierze dziecko wcześniej). Podczas spotkania przekazane zostaną nastepujące informacje:

- plan lekcji na najbliższy tydzień,

- procedury przebywania w pomieszczeniach szkoły,

- informacje o podręcznikach i zasadach ich wypożyczania.

W szkole wprowadzona jest procedura wietrzenia pomieszczeń oraz dezynfekcji.