ue

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

HARMONOGRAM PRZEKAZANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH
W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Elbląg!

         Miło nam poinformować, że w dniu 19.09.2022 r. Wójt Gminy Elbląg – Zygmunt Tucholski rozpocznie wydawanie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

         Do mieszkańców Gminy Elbląg – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PPRG trafi 259 szt. sprzętu komputerowego, w tym:

  • 28 szt. komputerów stacjonarnych,
  • 225 szt. laptopów
  • 6 szt. tabletów

na łączną kwotę 608 281,43 zł.

20220914 101315

         W/w sprzęt będzie wydawany zgodnie z załączonym harmonogramem (POBIERZ), który sporządzony został wg miejscowości, z których pochodzą beneficjenci projektu.
O terminie wydania sprzętu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie na wskazane
w dokumentacji numery. Informujemy, że sprzęt komputerowy zostanie Państwu dostarczony pod wskazany w oświadczeniu adres zamieszkania. Wydanie sprzętu poprzedzone będzie podpisaniem umowy darowizny, której wzór dostępny jest TUTAJ

         W przypadku ucznia niepełnoletniego, podpisanie umowy nastąpi z osobą reprezentującą niepełnoletniego ucznia – matką/ojcem/opiekunem prawnym wskazanym w oświadczeniu.

UWAGA!!!

         Jeśli dziecko od listopada 2021 r., tj. od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 7) do dnia wydania sprzętu uzyskało pełnoletność, to musi podpisać umowę we własnym imieniu i  odbierać sprzęt osobiście. Ponadto osoba, która uzyskała pełnoletność w wyżej wymienionym okresie, obowiązana będzie również wypełnić Załącznik 8 – Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Oświadczenie należy pobrać z załączonego poniżej pliku, wypełnić, podpisać i podczas odbioru sprzętu przekazać upoważnionym osobom.

Załącznik 8 – Oświadczenie dla osób pełnoletnich

                 W celu sprawnego wydania sprzętu bardzo prosimy o Państwa obecność we wskazanych w harmonogramie terminach w swoim miejscu zamieszkania. Prosimy również o przygotowanie dowodu tożsamości. W przypadku uczniów, którzy ukończyli pełnoletność, a nie otrzymali jeszcze dowodu osobistego, prosimy o przygotowanie innego dokumentu ze zdjęciem.

         W nagłych sytuacjach i niemożności odbioru sprzętu w danym terminie, należy skontaktować się pod numerem telefonu 55-234-18-84, wew. 39 z pracownikami Referatu Oświaty w celu ustalenia indywidualnego terminu odbioru sprzętu.

Prosimy śledzić informacje nt. programu - Granty PPGR na naszej stronie internetowej https://gminaelblag.pl/, gdzie na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach w realizacji projektu i wszelkich zmianach
w harmonogramie.

 

HARMONOGRAM PRZEKAZANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO  - „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH
W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR

UWAGA!!!

PONIŻSZY HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE, O CZYM ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY ELBLĄG https://gminaelblag.pl/  ORAZ TELEFONICZNIE

Nazwa miejscowości

Data przekazania

Adamowo

19.09.2022 r.

Kazimierzowo

Bielnik Pierwszy

Raczki Elbląskie

Tropy Elbląskie

 

Adamowo Osiedle

20.09.2022 r.

Władysławowo

Helenowo

Gronowo Górne ul. Agatowa i Diamentowa

21.09.2022 r.

Nowe Pole

Gronowo Górne ul. Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa

22.09.2022 r.

Czechowo

Bogaczewo

23.09.2022 r.

Nowa Pilona

Pilona

Komorowo Żuławskie

Przezmark

26.09.2022 r.

Przezmark Osiedle

Sierpin

Janów

27.09.2022 r.

Nowina

Węzina

28.09.2022 r.

Dłużyna

Karczowizna

Klepa

Nowy Dwór

29.09.2022 r.

Lisów

Janowo

30.09.2022 r.

Bielnik Drugi

Kępa Rybacka

Kępiny Wielkie

Cieplice

Batorowo

03.10.2022 r.

Nowe Batorowo

Nowakowo

04.10.2022 r.

Nowotki