Szanonwi Rodzice,

 

informujemy, że dnia 19 stycznia 2023r. (czwartek) w szkole odbędą się zebrania z rodzicami według nastepującego porządku:

klasy 0-III - godzina 15:30

klasy IV-VII - godzina 16:00

Zebranie dla klasy VIII odbedzie się 18 stycznia 2023r. (środa) o godzinie 15:30.