Szanowni Państwo,

 

informujemy, że na podstawie UCHWAŁY NR LV/403/2023 RADY GMINY ELBLĄG z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg, korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest odpłatne i wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.