Szanowni Rodzice i Uczniowie klasy 8,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie informuje, że od dnia 1 marca 2021r. zasady konsultacji z przedmiotów:

- j. polski

- matematyka

- j. angielski

nie ulegają zmianom. Uczniowie tak, jak dotychczas mają możliwość korzystania z konsultacji w szkole na dotychczasowych zasadach.