Kadra
Więcej
 
 
NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWAKOWIE
 
mgr Grażyna Gałązka - j. angielski
mgr Bartosz Pfeiffer - informatyka, chemia, wychowanie komunikacyjne
mgr Joanna Pawłowska - wychowanie przedszkolne
mgr Aleksandra Olewnik - wychowanie przedszkolne
mgr Lucyna Szypniewska - nauczanie wczesnoszkolne
mgr Renata Szulc - nauczanie wczesnoszkolne
mgr Izabela Bożejewicz - nauczanie wczesnoszkolne, technika, WDŻ
mgr Anna Mastalerz - j. polski, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe
mgr Katarzyna Wójcik - j.polski, historia, WOS
mgr Grażyna Blank - j. angielski
mgr Małgorzata Szramowska - j. niemiecki
mgr Małgorzata Junikowska - matematyka, fizyka
mgr Małgorzata Graj - przyroda, biologia, geografia
mgr Aneta Witkowska - plastyka, muzyka
mgr Piotr Szuba - wychowanie fizyczne
mgr Sylwia Browalska - logopeda, pedagog
mgr Beata Murawiec - pedagog, świetlica
ks. mgr Paweł Guminiak - religia